Schwoba Bat-Slap

Thierse lästert über Schwaben: A baar uff d’ Gosch, du wiaschder Denger!